Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει

Δεκάδες αναλύσεις έχουν γραφτεί σε μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «ποιο καύσιμο είναι πιο οικονομικό» με το αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να είναι απογοητευτικό: ο καταναλωτής δέχεται καταιγισμό πληροφοριών, οι οποίες συχνά είναι ανακριβείς, με συνέπεια να… μπερδεύεται χωρίς να έχει λάβει απάντηση στο αρχικό ερώτημα.

Παρά το «χάος» ωστόσο που επικρατεί γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, τα πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σχετικά απλά εάν αναλογιστούμε ότι ουσιαστικά το πόσο θα μας κοστίσει η θέρμανσή μας – όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου και όχι την αρχική εγκατάσταση – έχει να κάνει με 3 βασικούς παράγοντες:

  1. Ποιες είναι οι ανάγκες θέρμανσής μας σε kWh,
  2. την ποσότητα του καυσίμου που θα χρειαστεί να καταναλώσουμε για να καλύψουμε τις παραπάνω ανάγκες και, τέλος,
  3. την τιμή κάθε καυσίμου, η οποία σε συνδυασμό με την απόδοση του συστήματός μας (πχ του καυστήρα πετρελαίου) θα μας δώσει το συνολικό κόστος που απαιτείται για τη θέρμανσή μας.

Πόσες kWh θα χρειαστώ για τη θέρμανσή μου το χειμώνα;

Οι θερμαντικές μας ανάγκες σε kWh είναι μια παράμετρος η οποία εξαρτάται από επί μέρους στοιχεία όπως για παράδειγμα σε ποια περιοχή της χώρας κατοικούμε ή το εάν το σπίτι μας είναι θερμομονωμένο ή όχι.

Σίγουρα, ένας ακριβής υπολογισμός απαιτεί ειδική μελέτη από Μηχανολόγο Μηχανικό.

Ωστόσο, μπορούμε για κάθε περίπτωση να δώσουμε μια τάξη μεγέθους η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας πρώτος οδηγός για τους υπολογισμούς μας:

– Νότια Ελλάδα

Μονοκατοικία με μόνωση: 35 kWh/m2/έτος
Μονοκατοικία χωρίς μόνωση: 115 kWh/m2/έτος
Πολυκατοικία με μόνωση: 25 kWh/m2/έτος
Πολυκατοικία χωρίς μόνωση: 95 kWh/m2/έτος

– Κεντρική Ελλάδα

Μονοκατοικία με μόνωση: 55 kWh/m2/έτος
Μονοκατοικία χωρίς μόνωση: 185 kWh/m2/έτος
Πολυκατοικία με μόνωση: 45 kWh/m2/έτος
Πολυκατοικία χωρίς μόνωση: 145 kWh/m2/έτος

– Βόρεια Ελλάδα

Μονοκατοικία με μόνωση: 75 kWh/m2/έτος
Μονοκατοικία χωρίς μόνωση: 245 kWh/m2/έτος
Πολυκατοικία με μόνωση: 65 kWh/m2/έτος
Πολυκατοικία χωρίς μόνωση: 195 kWh/m2/έτος

Βεβαίως υπάρχουν και οι «ενδιάμεσες» καταστάσεις. Για παράδειγμα, σπίτι όχι εντελώς χωρίς μόνωση, αλλά όμως μη επαρκώς μονωμένο. Ή περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα αλλά με θερμότερο μικροκλίμα. Για να ξέρουμε λοιπόν πόσες ακριβώς KWh απαιτούνται για τη θέρμανση του σπιτιού μας, απαιτείται, όπως προαναφέρθηκε η μέτρηση από Μηχανολόγο Μηχανικό.

Τι ποσότητα καυσίμου θα χρειαστεί να καταναλώσω και πόσο θα μου κοστίσει;

Αφού υπολογίσουμε τις kWh που θα χρειαστούμε, το επόμενο βήμα είναι, βάσει αυτής της κατανάλωσης και της θερμογόνου δύναμης κάθε καυσίμου, δηλ. του πόσο «αποδίδει», να υπολογίσουμε ποιά ποσότητα καυσίμου θα χρειαστούμε για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες.

Έχουμε λοιπόν:

Πετρέλαιο

Το πετρέλαιο έχει θερμογόνο δύναμη 11,9 KWh/lt. Αυτό σημαίνει ότι ιδανικά 1 λίτρο πετρελαίου αποδίδει 11,9 KWh θερμικής ενέργειας. Ωστόσο, η τελική αποδιδόμενη θερμική ενέργεια εξαρτάται από το βαθμό απόδοσης του καυστήρα μας. Θεωρώντας, για παράδειγμα, βαθμό απόδοσης 90%, για κάθε kWh θέρμανσης που θα χρειαστούμε, απαιτούνται: 1/(11,9x 0.9)= 0,093 λίτρα πετρελαίου.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι φέτος (περίοδος 2018-2019) το μέσο κόστος για το πετρέλαιο θέρμανσης υπολογίζεται να διακυμανθεί γύρω από τα 1,15 ευρώ ανά λίτρο το κόστος για κάθε κιλοβατώρα θερμικής ενέργειας με πετρέλαιο υπολογίζεται στα 0,093 x 1,15 ευρώ= 0,10695 ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Θα πρέπει πάντως να λάβουμε υπόψη ότι σε περίπτωση που κάποιος δικαιούται το επίδομα θέρμανσης τότε το κόστος ανά λίτρο πετρελαίου μειώνεται. Επομένως, για κάθε νοικοκυριό που δικαιούται το επίδομα θέρμανσης υπάρχει ένα διαφορετικό μέσο κόστος το οποίο εξαρτάται από την περιοχή και από τα τετραγωνικά (στοιχεία που καθορίζουν την ποσότητα των επιδοτούμενων λίτρων πετρελαίου).

Φυσικό αέριο

Η θερμογόνος δύναμη του φυσικού αερίου δεν είναι σταθερή και εξαρτάται από τη σύστασή του. Μια μέση τιμή που θα μπορούσαμε να δώσουμε είναι τα 11,5 kWh/Nm3.
Ωστόσο, στην περίπτωση του αερίου, η χρέωση δε γίνεται βάσει του όγκου κατανάλωσης αλλά βάσει των καταναλισκόμενων kWh.

Έτσι, βάσει των εκτιμήσεων, τον φετινό χειμώνα (2018-2019) η κάθε κιλοβατώρα θέρμανσης με φυσικό αέριο θα κοστίζει 0,056 ευρώ.

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις τρέχουσες τιμές φυσικού αερίου δείτε:

– ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: https://www.aerioattikis.gr/el/times-fysikou-aeriou

– ΖΕΝΙΘ: https://www.zenith.gr/timologiaki-politiki/

Υγραέριο

Οι υπολογισμοί για το υγραέριο (LPG) θα γίνουν με την ίδια λογική όπως και παραπάνω.

Το υγραέριο έχει θερμογόνο δύναμη περίπου 6,61 KWh/lt και η απόδοση των σύγχρονων συστημάτων καυστήρα – λέβητα υγραερίου φτάνει το 99%.

Γι αυτή την απόδοση, για να πάρουμε 1 kWh θερμικής ενέργειας απαιτούνται: 1/(6,61x 0.99)=0,153 lt.

Η εκτίμηση αυτή τη στιγμή για το κόστος του υγραερίου το χειμώνα 2018-2019 είναι περίπου 0,60 ευρώ/λίτρο και άρα κάθε kWh θερμικής ενέργειας με τη χρήση υγραερίου κοστίζει: 0,153 x 0,60 ευρώ = 0,0918 ευρώ.

Όσον αφορά, τώρα, την εγκατάσταση της δεξαμενής υγραερίου, το κόστος για την όλη διαδικασία ανέρχεται στα 1.200 – 1.300 ευρώ στην περίπτωση της υπόγειας δεξαμενής, ενώ το κόστος μειώνεται εάν πρόκειται για υπέργεια.

Κλιματισμός

Τα κλιματιστικά είναι συσκευές ιδιαίτερα αποδοτικές. Και αυτό διότι λόγω του βαθμού απόδοσής τους (1,5 – 2 για τα συμβατικά, γύρω στο 4 για τα κλιματιστικά με inverter) καταναλώνουν λιγότερο συγκριτικά ρεύμα για την παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Αυτό σημαίνει ότι, εάν υποθέσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με κλιματιστικό με απόδοση 2, τότε για κάθε kWh ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνουμε, «παίρνουμε» θερμική ενέργεια 2 kWh.

Συνεπώς, για 1 kWh θερμικής ενέργειας απαιτείται 0,5 kWh ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε εάν επιλέξουμε τη λύση του κλιματιστικού, είναι το γεγονός ότι σε αυτή την περίπτωση μεταπηδούμε σε άλλη κλίμακα χρεώσεων για τον ηλεκτρισμό λόγω της μεγαλύτερης κατανάλωσης ρεύματος ( σε περίπτωση πολλών ωρών λειτουργίας καθημερινά).

Έτσι, θεωρώντας ένα μέσο κόστος 0,18 ευρώ / kWh (σημ. το κόστος ρεύματος είναι ενδεικτικό και για τους υπολογισμούς σας θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την τιμή που πληρώνετε εσείς την τρέχουσα περίοδο, ανατρέχοντας για παράδειγμα στο λογαριασμό), κάθε kWh θερμικής ενέργειας με κλιματιστικό απόδοσης 2, απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια 0,5 kWh μας κοστίζει: 0,5 x 0,18 ευρώ = 0,09 ευρώ. Εάν όμως έχουμε ήδη υψηλή κατανάλωση ρεύματος για τις υπόλοιπες χρήσεις του σπιτιού και σε αυτή προστεθεί η κατανάλωση για τη θέρμανση, τότε το κόστος ανά KWh που θα πληρώσουμε πιθανόν να ανέβει πολύ υψηλότερα από το 0,18 ευρώ με το οποίο κάναμε τους υπολογισμούς. Το πρόβλημα δηλαδή με το ρεύμα είναι ότι δεν έχει σταθερή τιμή χρέωσης, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα.

Είναι σαφές πάντως ότι όσο μεγαλύτερη απόδοση έχει η συσκευή μας τόσο μειώνεται το κόστος της θέρμανσης (αυξάνεται ωστόσο το κόστος αρχικής αγοράς).

Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι η ποιότητα της θέρμανσης που παρέχει το κλιματιστικό δεν είναι εφάμιλλη εκείνης που προσφέρει η κεντρική θέρμανση ή άλλες μορφές ομοιόμορφης κατανομής της θέρμανσης στο σπίτι.

Πέλλετ

Η θερμογόνος δύναμη των πέλλετ δεν είναι σταθερή αλλά παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις, κυρίως ανάλογα με την υγρασία που περιέχουν. Γι αυτό έχει μεγάλη σημασία η ποιότητα των πέλλετ που θα προμηθευτούμε. Μία μέση τιμή πάντως είναι 5 KWh/ Kg.

Οπότε, για απόδοση του καυστήρα γύρω στο 85%, για θερμική ενέργεια 1KWh απαιτούνται 1/(5 x 0.85)= 0,24 Kg πέλλετ με μέσο κόστος 0,27 ευρώ/kg. Οπότε, συνολικό κόστος για 1KWh θέρμανσης από πέλλετ: 0,065 ευρώ. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμή των πέλλετ δεν είναι σταθερή αλλά επηρεάζεται πολύ από την προσφορά και τη ζήτηση. Εκτιμάται ότι, όσο περισσότερο ζήτηση υπάρχει, τόσο θα ανεβαίνει η τιμή.

Αντλίες θερμότητας

Βασικό χαρακτηριστικό των αντλιών θερμότητας, το οποίο καθορίζει και το κόστος λειτουργίας κάθε συστήματος, είναι ο συντελεστής απόδοσης COP (Coefficient Of Performance). Πρόκειται για το λόγο της θερμικής ισχύος που το σύστημα αποδίδει προς την ηλεκτρική ισχύ που καταναλώνει.

Για τις συμβατικές αντλίες θερμότητας ο συντελεστής απόδοσης κυμαίνεται από 2,5 μέχρι 3.

Εάν όμως η αντλία συνδυαστεί με γεωεναλλάκτη, ο συντελεστής μπορεί να είναι έως και 5 (ανεβαίνει βέβαια το αρχικό κόστος).

Θεωρώντας συντελεστή ίσο COP = 3, τότε για 1 kWh θερμικής ενέργειας απαιτούνται: 1/3 kWh = 0,33 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε για ένα μέσο κόστος ηλεκτρισμού της τάξης του 0,18 ευρώ / kWh, το τελικό κόστος για 1 kWh θερμικής ενέργειας με αντλίες θερμότητας ανέρχεται σε: 0,33 x 0,18 ευρώ = 0,0594 ευρώ.

Αν το σύστημα λειτουργεί και κατά τις ώρες ισχύος του νυχτερινού τιμολογίου της ΔΕΗ τότε το συνολικό ημερήσιο κόστος λειτουργίας μειώνεται σημαντικά.

Θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι οι αντλίες θερμότητας χαρακτηρίζονται από υψηλό αρχικό κόστος, το οποίο κυμαίνεται από 6.500 – 9.000 ευρώ, οπότε είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις με μεγάλες ανάγκες σε θέρμανση, που θα αποσβέσουν γρήγορα το αρχικό κεφάλαιο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Είδαμε παραπάνω το βασικό τρόπο υπολογισμού του τελικού κόστους που θα έχουμε για την κάλυψη των θερμαντικών μας αναγκών μέσω των κυριότερων καυσίμων – συστημάτων που χρησιμοποιούνται ως κεντρικά συστήματα θέρμανσης.

Πέραν αυτών όμως, υπάρχουν μέθοδοι θέρμανσης οι οποίες κατά κύριο λόγο προορίζονται για την ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος συστήματος (πχ καυστήρας πετρελαίου).

Τέτοια συστήματα είναι τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης, οι θερμοπομποί, οι σόμπες πέλλετ και τα ενεργειακά τζάκια. Βεβαίως, ανάλογα με το χώρο που πρέπει να θερμανθεί και τις ανάγκες του καταναλωτή, τα παραπάνω συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αποκλειστική πηγή θέρμανσης. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις (πχ μκρός ενιαίος χώρος) μπορεί πράγματι να συμφέρει οικονομικά η χρήση τους ως κύρια εστία θέρμανσης, αλλά αυτό είναι για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι μόνο εάν προηγηθεί η απαραίτητη μελέτη.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, στους υπολογισμούς που ακολουθούν δε θα χρησιμοποιήσουμε την προηγούμενη συλλογιστική, βάσει της οποίας το συνολικό κόστος για τη θέρμανση ολόκληρης της κατοικίας μπορούσε να υπολογιστεί βάσει των συνολικών μας αναγκών σε kWh επί το κόστος κάθε kWh, αλλά θα καταλήξουμε σε εκτιμώμενα κόστη βάσει των χαρακτηριστικών κάθε συστήματος θέρμανσης.

Πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης

Αυτό που σε πρώτη φάση είναι σημαντικό στην περίπτωση που επιλέξουμε την υπέρυθρη θέρμανση είναι να γίνει η σωστή επιλογή του αριθμού των πάνελ και της ισχύος τους ανάλογα με το χώρο που επιθυμούμε να θερμάνουμε. Η επιλογή αυτή, εκτός φυσικά από τα τετραγωνικά του χώρου, έχει να κάνει με μια σειρά από παράγοντες όπως ο όγκος του χώρου, η μόνωση και η τοποθεσία του.

Παρακάτω δίνουμε κάποια ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με την επιφάνεια που μπορεί να καλύψει κάθε θερμαντικό πάνελ ανάλογα με την ισχύ του. Οι τιμές αφορούν μέτρια μονωμένους χώρους με μέσο ύψος οροφής 2,5 μέτρα. Προτείνεται, σε περίπτωση που η μόνωση το χώρου δεν είναι ικανοποιητική, να χρησιμοποιηθεί εκείνο το πάνελ με την αμέσως μεγαλύτερη ισχύ από εκείνη που προκύπτει βάσει του παρακάτω πίνακα.

ΙΣΧΥΣ (W) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ( m2)
450 9
850 18
900 22

Έτσι, ένα πάνελ 400 W (δηλ. 0,4 Kw), για λειτουργία 8 ωρών και θεωρώντας μια μέση χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος στα 0,18 ευρώ/kwh έχει κόστος: 0,4 x 8 x 0,18 ευρώ = 0,576 ευρώ.

Όπως έχουμε αναφέρει ξανά, ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας, με το νυχτερινό τιμολόγιο μπορούμε να έχουμε σημαντική εξοικονόμηση.

Αυτό που θα πρέπει να αναφερθεί, τέλος, είναι ότι είναι πολύ σημαντικό τα θερμαντικά πάνελ, σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότερα του ενός σε κάποιο χώρο, να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε το θερμαντικό αποτέλεσμα για τους καταναλωτές, ασχέτως των παραγόμενων kWh θερμικής ενέργειας, να είναι ικανοποιητικό. Και αυτό διότι οι συγκεκριμένες συσκευές έχουν την ιδιαιτερότητα να θερμαίνουν σώματα και αντικείμενα σε συγκεκριμένη εμβέλεια (5-6 μέτρα κατά μέσο όρο) και όχι τον αέρα του χώρου.

Σόμπες πέλλετ

Οι σόμπες πέλλετ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις σόμπες αέρα, οι οποίες θερμαίνουν μέσω της έκλυσης θερμού αέρα, και τις σόμπες νερού ή καλοριφέρ, οι οποίες συνδέονται με το κεντρικό μας σύστημα και τα σώματα καλοριφέρ και ουσιαστικά λειτουργούν σαν κεντρικοί καυστήρες.

– Αερόθερμες σόμπες πέλλετ

Οι αερόθεμες σόμπες πέλλετ προορίζονται για τη θέρμανση ενιαίων χώρων και σε γενικές γραμμές μπορούμε να υπολογίσουμε ότι απαιτείται ονομαστική ισχύς 1 KW για κάθε 8 τετραγωνικά μέτρα. Αυτή βεβαίως είναι μια πρώτη προσέγγιση η οποία αναλόγως την περίπτωση (πχ μεγάλος όγκος δωματίου λόγω μεγάλου ύψους) παρουσιάζει αποκλίσεις.

Οι αποδόσεις των αερόθερμων σομπών πέλλετ κυμαίνονται από 85% έως 92%. Έτσι, θεωρώντας μια αερόθερμη σόμπα πέλλετ με βαθμό απόδοσης 85% και θερμογόνο δύναμη για το πέλλετ 5 kwh/kg, προκύπτει ότι 1 kWh θερμικής ενέργειας απαιτεί 0,24 κιλά πέλλετ. Οπότε με τιμή για τα πέλλετ 0,27 ευρώ/kg, προκύπτει συνολικό κόστος: 0,065 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί εδώ είναι το εξής: Το παραπάνω νούμερο αφορά το κόστος για κάθε κιλοβατώρα θερμικής ενέργειας που παράγεται και, όπως βλέπουμε, είναι το ίδιο που προέκυψε και στην περίπτωση του καυστήρα πέλλετ παραπάνω. Αυτό που διαφέρει από σύστημα σε σύστημα είναι η ονομαστική ισχύς, η οποία θα καθορίσει την κατανάλωση καυσίμου (σε κιλά στην περίπτωση των πέλλετ) που απαιτείται ανά ώρα. Έτσι, ενώ το κόστος ανά μονάδα θερμότητας είναι το ίδιο, μια σόμπα μέγιστης ισχύος 10 KW θα έχει μεγαλύτερη κατανάλωση από μία άλλη ισχύος 7 KW, καθώς η πρώτη καλείται να καλύψει περισσότερα τετραγωνικά και να αποδώσει περισσότερη ισχύ για τον ίδιο χρόνο λειτουργίας. Κατά μέσο όρο πάντως, μία αερόθερμη σόμπα πέλλετ ονομαστικής ισχύος 10 KW απαιτεί κατανάλωση 0.65 – 1.90 Kg/h.

– Σόμπες πέλλετ καλοριφέρ

Οι σόμπες πέλλετ καλοριφέρ μπορούν να συνδεθούν με τα κεντρικά σώματα θέρμανσης μιας κατοικίας και να λειτουργήσουν είτε σε συνδυασμό με το βασικό μας καύσιμο με συμπληρωματικό τρόπο είτε να λειτουργήσουν σαν μοναδικές εστίες θέρμανσης.

Η ονομαστική ισχύς που απαιτείται στην περίπτωση των σομπών καλοριφέρ πέλλετ, δεδομένου ότι προορίζονται για τη θέρμανση του νερού που μέσω της κυκλοφορίας του στα θερμαντικά σώματα θα θερμάνει το σύνολο των χώρων του σπιτιού, είναι βεβαίως μεγαλύτερη.

Όπως και στην περίπτωση των αερόθεμων σομπών πέλλετ, η ισχύς των σομπών καλοριφέρ κυμαίνεται από 85% – 90% και το κόστος ανά kWh ενέργειας είναι το ίδιο. Αυτό που αλλάζει, αφού περνάμε σε υψηλότερα επίπεδα ονομαστικής ισχύος, είναι η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται την ώρα. Έτσι, μία σόμπα πέλλετ καλοριφέρ ονομαστικής ισχύος 15 Kw, η οποία μπορεί να καλύψει μία μέση κατοικία 100 – 110 τ.μ., μπορεί να απαιτεί κατανάλωση καυσίμου μεταξύ 1,2 – 4 kg / ώρα.

Ενεργειακά τζάκια

Τα ενεργειακά τζάκια χωρίζονται, όπως και οι σόμπες πέλλετ, σε δύο κατηγορίες: τα αερόθερμα και τα τζάκια καλοριφέρ ενώ και στις δύο περιπτώσεις ο βαθμός απόδοσης μπορεί να φτάσει και το 80%. Οι υπολογισμοί όσον αφορά το κόστος ανά kWh μπορούν να γίνουν κατ΄αναλογία με τις προηγούμενες περιπτώσεις που παρατέθηκαν: Κόστος ανά kWh = (Κόστος καυσίμου ανά kg) / (Θερμογόνος δύναμη καυσίμου x Βαθμός απόδοσης συσκευής).

Το ίδιο ισχύει και για τα ενεργειακά τζάκια τα οποία αντί για πέλλετ καίνε καυσόξυλα, αλλάζοντας την θερμογόνο δύναμη στα 4,2 kWh/kg και μέσο κόστος καυσόξυλων στα 0,15 ευρώ/kg. Επίσης, αντίστοιχοι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν και για τα παραδοσιακά τζάκια (δηλ. ανοιχτής εστίας), η απόδοση των οποίων κυμαίνεται γύρω στο 10%.

Πρακτικά τώρα, ένα ενεργειακό τζάκι θερμού αέρα με ονομαστική ισχύ 10 Kw, το οποίο μπορεί να καλύψει έως και 100 τετραγωνικά (αναφερόμαστε σε περιπτώσεις ενιαίων χώρων – σε διαφορετική περίπτωση, ικανοποιητική θέρμανση θα υπάρχει μόνο στο χώρο όπου είναι εγκατεστημένο το τζάκι), η κατανάλωση ανέρχεται σε 0,6 – 2,4 kg πέλλετ /h.

Στην περίπτωση των ενεργειακών τζακιών καλοριφέρ, η απαιτούμενη ονομαστική ισχύς αυξάνεται. Όπως και στην περίπτωση των σομπών πέλλετ καλοριφέρ, τα τζάκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως μοναδική εστία θέρμανσης του νερού που θα κυκλοφορήσει στα σώματά μας είτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα, ως «βοήθημα», προς το κύριο καύσιμό μας. Σε αυτή την περίπτωση ένα ενεργειακό τζάκι 16 Kw, το οποίο μπορεί να καλύψει συνολικό χώρο έως και 140 τετραγωνικά, έχει κατανάλωση η οποία από 1 έως 3,5 kg πέλλετ/h. Εάν τώρα το ενεργειακό τζάκι αντί για πέλλετ καίει καυσόξυλα, τότε η ωριαία κατανάλωση κυμαίνεται από 4 – 6 kg καυσόξυλα/h.

Ηλεκτρική θέρμανση

Στην περίπτωση της ηλεκτρικής θέρμανσης (δηλ. ηλεκτρικές θερμάστρες, ηλεκτρικά καλοριφέρ κλπ) τα πράγματα είναι σχετικά απλά καθώς για κάθε 1 kWh θερμικής ενέργειας που λαμβάνουμε απαιτείται 1 kWh ηλεκτρικής. Συνεπώς, οι ώρες λειτουργίας κάθε συσκευής σε συνδυασμό με τη χρέωση του ρεύματος θα μας δώσουν το τελικό κόστος.

Συμπέρασμα

Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι παραπάνω υπολογισμοί αφορούν αποκλειστικά το κόστος της κατανάλωσης καυσίμου και όχι το συνολικό κόστος της θέρμανσής μας.

Έτσι, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί διότι, εν τέλει, τα επι μέρους χαρακτηριστικά κάθε καταναλωτή θα δώσουν την τελική απάντηση στο ποια λύση είναι μακροπρόθεσμα συμφέρουσα.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος καταναλωτής έχει μικρές ανάγκες σε θέρμανση τότε θεωρείται ασύμφορο να προβεί στην εγκατάσταση ενός συστήματος με μεγάλο αρχικό κόστος διότι πολύ δύσκολα θα κάνει απόσβεση. Αντιθέτως, στην περίπτωση που θέλουμε να καλύψουμε πολλά τετραγωνικά και σχετικά μεγάλες ανάγκες σε θέρμανση, η αλλαγή καυσίμου, από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή κάποιο άλλο εναλλακτικό καύσιμο, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να θεωρηθεί ακόμη και επιτακτική καθώς η εξοικονόμηση είναι υψηλή και η απόσβεση γίνεται γρήγορα.

Επίσης, πρέπει κανείς να εξετάσει το συνδυασμό μορφών θέρμανσης. Να έχει δηλαδή, πιθανόν, κάποια «θέρμανση βάσης» (ειδικά εάν υπάρχει ήδη εγκατάσταση και δεν μπορεί ή δεν συμφέρει να προχωρήσει σε αλλαγή)και να συμπληρώνει σε επιμέρους χώρους ή για κάποιες ώρες της ημέρας με μια εναλλακτική μορφή θέρμανσης.Αφήστε μια απάντηση

Call Now Button